מיתב - תאגיד אזורי למים - מכרזים משנת 2021
פתיחת תפריט ניידים

מכרזים משנת 2021

 
מכרז 100-21 תכנון הסדרי תנועה
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן
 
מכרז 101-21 לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת טלקום בענן
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן 
 
הודעה על דחיית מכרז 101/21 - לחץ כאן
הודעה על דחיית מכרז 101/21- נוסח בערבית - לחץ כאן
 
מכרז 101/21 - תקשורת: עדכון תנאי סף בשפה העברית לחץ כאן 
מכרז 101/21 - תקשורת: עדכון תנאי סף בשפה הערבית לחץ כאן
 
הודעה על דחיית מכרז 101/21 בשפה העברית - לחץ כאן 
מכרז 101/21 תקשורת-דחיית מועד הגשה בשפה העברית - לחץ כאן
 
מכרז 102-21 מכרז הנדסי מאוחד 
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן  
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן  
מכרז 102-21 מכרז הנדסי מאוחד - דחיית מועדים בשפה העברית - לחץ כאן 
מכרז 102-21 מכרז הנדסי מאוחד - דחיית מועדים  בשפה הערבית - לחץ כאן
 
מכרז 102-21 מכרז הנדסי מאוחד - שינוי תנאי סף ודחיית מועדים בשפה העברית - לחץ כאן
מכרז 102-21 מכרז הנדסי מאוחד - שינוי תנאי סף ודחיית מועדים בשפה הערבית- לחץ כאן
 
מכרז מספר 103/21 – לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת טלקום בענן: שירותי תקשורת,
טלפוניה, מוקדי שירות לקוחות ושירותי מפ"א עבור מיתב 
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן
 
מכרז מספר 104/21 – שירותי שמירה ואבטחת מתקנים
מכרז מספר 104/21 – שירותי שמירה ואבטחת מתקנים בשפה העברית - לחץ כאן 
מכרז מספר 104/21 – שירותי שמירה ואבטחת מתקנים בשפה הערבית - לחץ כאן
 
מכרז 104/21 שמירה - דחיית מועדים בשפה העברית - לחץ כאן
מכרז 104/21 שמירה - דחיית מועדים בשפה הערבית - לחץ כאן