מיתב - תאגיד אזורי למים - תקני האיכות
פתיחת תפריט ניידים

תקני האיכות

תאגיד מיתב קיבל החלטה לשפר את התהליכים בארגון על ידי אימוץ של תקנים ניהוליים.
להלן רשימת תקני האיכות שהוטמעו בחברה עם תיאור קצר אודות מהות כל תקןשם התקן

תיאור התקן

 

ISO 9001:2015
ניהול מערך איכות

תאגיד מיתב מוסמך לפי דרישות תקן בינלאומי המעיד על נוהגי ניהול תקין. תקן בין-לאומי זה קובע דרישות למערכת ניהול האיכות, כאשר התאגיד צריך להוכיח את יכולתו לספק באופן עקבי מוצר ושירות העומדים בדרישות הלקוח ובדרישות על פי דין שהן ישימות. תאגיד מיתב שם לו ליעד להקים מערכת ניהול איכות מתוך כוונה להגביר את שביעות רצון הלקוחות ולקיים מערך שיפור מתמיד של ביצועי הארגון.
 


ISO 27001:2013
ניהול מערכת אבטחת מידע
 
תאגיד מיתב מוסמך לתקן המגדיר דרישות לקיום מערכת ניהולית אשר תזהה, תתריע ותטפל בסיכונים ואיומים העלולים לפגוע במערך המידע בתאגיד. הגנה על המידע, שמירתו, מניעת שיבושו ומניעת שימוש לא ראוי בו, מהווים מטרה חשובה בפעילות הנהלת התאגיד ועובדיה.

 

ISO 14001:2015 
ניהול מערך סביבתי

תאגיד מיתב מוסמך לתקן המגדיר זיהוי וניהול היבטים סביבתיים המושפעים מתהליכי העבודה של התאגיד וניהול פעילויות לשימור היבטים אלו תוך הקטנת הסיכונים לסביבה מחד, והגברת המודעות וטיפוח פתרונות ידידותיים לסביבה מאידך.

ISO 45001:2018

ניהול מערך בטיחות ובריאות

 

תאגיד מיתב מוסמך לתקן המגדיר זיהוי וניהול סיכוני בטיחות ובריאות להם חשופים עובדי התאגיד, קבלני משנה ועוברי אורח וכן הקמת מערך ניהולי למניעה ולהפחתה של אותם סיכונים.

  

ISO 50001:2018
ניהול אנרגיה

תאגיד מיתב מוסמך לתקן המגדיר דרישות לניהול מערך אנרגטי המשפר את ביצועי האנרגיה לרבות יעילות אנרגיה, שימוש באנרגיה, וצריכת אנרגיה.

הנהלת התאגיד גיבשה מדיניות אשר משקפת את מחויבותה לתקנים
לפרטים לחץ כאן
 
מכון התקנים העניק בשנת 2020 לתאגיד מיתב תו פלטינה.
לצפייה בתעודה לחץ כאן