פתיחת תפריט ניידים

פרויקטים פעילים

מרץ 2020 
 

פרויקט

סוג  עבודה

מועדי ביצוע

 הערות
רחובות- נחשון, נחשון פינת אלכסנדר ינאי , נחשון פינת דרזנר ביוב 11/18-4/20  
רחובות-עזרא ונחמיה שלב א' – אלקניאן,שבט יששכר,שבט לוי,קהילת שיקגו,הרב טייב, דוד גולדברג

מים/ביוב

12/18-4/20

 
קרית מטלון ג'- רחובות- עין גדי, זלמן שניאור, אלברט אינשטיין ומסדה

מים/ביוב

8/19-6/20

 

רחוב השחם

ביוב

5/20-3/20

 
כפר ברא - פיתוח שכונה חדשה