מיתב - תאגיד אזורי למים - מכרזים משנת 2020
פתיחת תפריט ניידים

מכרזים משנת 2020

 
מכרז 100-20 החלפת והתקנת מדי מים
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן 
 
הודעה על דחיית מועדים מכרז 100-20 
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 
 
מכרז מספר 101/20 – אספקה, פינוי ובדיקת דלקים ותדלוק כלי הרכב של התאגיד באמצעות התקן תדלוק אוטומטי 
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן  
 
מכרז 102-20 למתן שירותי ליסינג והחכרת רכב
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן 
 
מכרז 102/20 הודעה על דחיית מועדים 
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - 
לחץ כאן
 
מכרז 103/20 מתן שירותי ניקיון
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן  
 
מכרז 104/20 ביצוע עבודות אחזקה ברשתות המים הציבוריות
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
מכרז 105-20 מתן שירותי תכנון לתאגיד מים אזורי
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 
 
מכרז 106-20 אחזקת רשת המים
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן