מיתב - תאגיד אזורי למים - מכרזים משנת 2019
פתיחת תפריט ניידים

מכרזים משנת 2019

 
מכרז מספר 100/19 – ביצוע שטיפות ברשתות ציבוריות בקטרים גדולים במיתב
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן 
עדכון למכרז - לחץ כאן
עדכון נוסף למכרז בשפה הערבית - לחץ כאן 
 
מכרז מספר 101/19 אספקת מזון
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן 
 
מכרז מספר 102/19 גביה ושירות לקוחות
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן
 
מכרז מספר 103/19 תחזוקת הדומם
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן 
 
מכרז מספר 104/19 – ביצוע עדכון מיפוי פוטוגרמטרי וביצוע אורתופוטו
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן 
 
מכרז מספר 105/19 – ביצוע שדרוג לוחות חשמל בתחנת שאיבה גהה
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן