מיתב - תאגיד אזורי למים - מכרזים משנת 2017
פתיחת תפריט ניידים

מכרזים משנת 2017

מכרז מספר 106/17 – אספקת ציוד טכני – ציוד משקי
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 
 
מכרז 105/17 עריכת ביטוחי מיתב
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
מכרז 104/17 עבודת דפוס
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
  
 מכרז 103/17 - אספקת מדי מים מכאניים
מפגש מציעים - לפרטים בשפה העברית   לחץ כאן
תנאי סף - לפרטים בשפה העברית לחץ כאן
מפגש מציעים - לפרטים בשפה הערבית לחץ כאן
תנאי סף - לפרטים בשפה הערבית לחץ כאן 
 
 פניה לצורך הקמת / עדכון מאגר מתכננים בתחום מתקני מים ומערכות 
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית 
לחץ כאן 

מכרז 102/17 - עבודות דפוס
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
מכרז 101/17 - ביצוע שדרוג מערכת חשמל ופיקוד, כולל התקנת ממירי תדר בתחנת שאיבה י"ד הבנים בפתח-תקווה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 
 
מכרז 100/17 - ניהול פרויקטים ופיקוח על עבודות בתחום תשתיות מים וביוב של מיתב
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן