מיתב - תאגיד אזורי למים - פרויקטים 2017
פתיחת תפריט ניידים

פרויקטים 2017

                        פרויקט

סוג עבודה

מועדי ביצוע

קרית מטלון –

מסדה, בירנבוים, של"ג, מאז"ה, עין גדי, יעבץ, טשרניחובסקי, איינשטיין, הצפירה, ברוך דה מנשה ורמ"א.

שדרוג קווי מים וביוב 

10/15 -11/17

קיש –

שפרינצק, גן יונה, מינץ, החמישה

שדרוג קווי מים

08/17 – 02/18

מחנה יהודה –

 פינס- שפרינצק, סלנט

שדרוג קווי מים וביוב 

11/15 -12/17

כולל עבודות לילה

מתחם הנביאים –

הנביאים, הושע, קהילת פינסק, יואל, יונה, צפנייה

שדרוג קווי מים וביוב 

07/16 - 02/18

אבן ספיר, הרב בלוי

שדרוג קווי מים וביוב 

12/16 - 02/19

כולל עבודות לילה

מתחם קלישר –

קלישר, טביב, הלל זכריה, הרב שקדי, הזוהר, הרב מימון,ברוך ג'מילי,ילדי מריאן, ישראלוב,רמב"ן.

שדרוג קווי מים וביוב

12/16 – 02/19

מוסטובוי פינת יהלום

שדרוג קווי מים וביוב

05/17 -12/17

חבקוק פינת מיכה

שדרוג קווי מים וביוב

05/17 -12/17

טבריה ,צפת, שבט דן, שבט אשר, מנחם בגין, הרז"ה

הרב אלבז

שדרוג קווי מים וביוב

06/17-06/18

יהוד-

אנילביץ:כולל פארק מרח רוטשילד- ברנדה

שדרוג קווי ביוב

09/17-04/18

כולל עבודות לילה

מתחם ברנדייס-

שיפר, אליהו גולומב, שלום עליכם, שלזינגר, השופט ברנדייס

שדרוג קווי ביוב

11/17-4/20

כולל עבודות לילה

מתחם רבקה נוביק-

 רבקה נוביק, אז"ר, קורצ'ק

שדרוג קווי מים וביוב

12/17-10/8

כולל עבודות לילה