מיתב - תאגיד אזורי למים - מכרזים משנת 2016
פתיחת תפריט ניידים

מכרזים משנת 2016

מכרז 107/16 מתן שירותי העתקות אור, צילומים ותויין
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 
 
מכרז מספר 106/16 קידוח 16
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 
דחיית מועדים לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
 
מכרז מספר 105/16 טלפונים סלולרים 
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
מכרז מספר 104/16 שרותי צילום
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן  
 
מכרז מספר 103/16 מכרז ליסינג
דחיית מכרז מספר 103/16 בשפה העברית לחץ כאן
דחיית מכרז מספר 103/16 בשפה הערבית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 
מועד אחרון להגשת הצעות בשפה העברית לחץ כאן
אישור חתום על דחיית מכרז בשפה העברית - לחץ כאן
 
מכרז מספר 102/16 מכרז לביצוע אחזקת שבר (תיקונים) וחיבורי ביוב ברשתות הביוב הציבוריות של מיתב
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן  
 
מכרז מספר 101/16 לשדרוג רישיונות מגרסה Wizcon 9.3 ל- Control Maestro
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן  
 
מכרז מספר 100/16  מתן שירותי תכנון הסדרי תנועה זמניים לעבודות מים וביוב 
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן