מיתב - תאגיד אזורי למים - פרויקטים 2016
פתיחת תפריט ניידים

פרויקטים 2016

ב-2016 נמשיך בביצוע פרויקטים הנדסיים רחבים. שיעור השקעות התאגיד בתשתיות מים וביוב יעמוד השנה על כ-50 מיליון ₪. 

לפניכם רשימת הפרויקטים המתוכננים ב2016 


1. קווי מים: 

1.1 מתחם אבן ספיר - הרב בלוי :
החלפת קווים בלויים בקטרים "8 – "3 לקו חדש .  אורך הקו : 2,070 מ' .

1.2 רחוב קלישר :

החלפת קווים בלויים בקטרים "6- "3 לקו חדש.  אורך הקו : 2,200  מ' .

1.3 מתחם רבי עקיבא-גרין:

החלפת קווים בלויים בקטרים "6 – "3 לקו חדש. אורך הקו : 1,290 מ' .

1.4 מתחם פפר קארו:

החלפת קווים בלויים בקטרים "6-"3 לקו חדש. 
אורך הקו : 1,220 מ' .
סה"כ הנחת/החלפת צנרת מים  : 6,780 מ' . 

2. קווי ביוב : 

2.1 מתחם אבן ספיר – הרב בלוי:

החלפת קווים בלויים בקטרים "200 - "160  לקווים 
חדשים. אורך הקו : 2,920 מ' .

2.2 רח' קלישר:

החלפת קווים בלויים בקטרים  "250 –"160 לקווים
חדשים. אורך הקו : 3,300 מ' .

2.3 מתחם רבי עקיבא - גרין:
 
 החלפת קווים בלויים בקטרים  "200 – "160 לקווים
חדשים. אורך הקו :   990 מ' .

2.4 מתחם פפר – קארו:

החלפת קווים בלויים בקטרים "200 – "160 לקווים
חדשים. אורך הקו : 1,165 מ' .


2.5 רח' אנילביץ - יהוד:

החלפת קווים בלויים בקטרים  "200 – "160  לקווים
חדשים. אורך הקו : 1,160 מ'.
סה"כ אורך קווי ביוב : 9,535 מ' .

6. מתקני מים - שדרוג: 
6.1 שיפוץ/החלפת ציוד שאיבה בת"ש אלעד -  תכנון וביצוע .

6.2 הקמת מערכת ניטור המים בת"ש אלעד – תכנון וביצוע.

6.3         שדרוג מרכז בקרה - תכנון וביצוע.

            6.4          שיקום מערכת חשמל בת"ש ובריכות אגירה י"ד הבנים- תכנון וביצוע.

            6.5         שיקום ברכת יד הבנים.

            6.6         שדרוג מערכת חשמל  באר 5 .