מיתב - תאגיד אזורי למים - מכרזים משנת 2015
פתיחת תפריט ניידים

מכרזים משנת 2015


מכרז 123/15 מכרז מסגרת לביצוע פרוייקטים הנדסיים 
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן   
 
פנייה לצורך מאגר מנהלי פרוייקטים-מפקחים-מודדים
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן  
 
מכרז 122/15 - שיקום בריכת י"ד הבנים 
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 
 
מכרז 121/15 - מכירת שסתומים אל-חוזרים
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 
 
מכרז 120/15 - מתן שירותי תכנון וייעוץ הנדסי לעבודות תשתית מים וביוב  
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
מכרז 119/15 - החלפת קווי מים וביוב במתחם הנביאים (שלב א') בפתח-תקווה 
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן   
 
מכרז 118/15 - מתן שירותי שמירה ואבטחה במתקני ביוב
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 
 
מכרז 117/15 - החלפת קווי מים ברחובות הרב בן קיסמא ושמעון הצדיק באלעד 
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
מכרז 116/15 - החלפת קווי מים במתחם המגשימים-הסיבים פ"ת 
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 
 
מכרז 115/15 - החלפת קווי מים במתחם הפלמ"ח אנדרסן פ"ת
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

מכרז 114/15 - החלפת קווי מים וביוב
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן  
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

מכרז 113/15 - עבודות אחזקה ברשתות המים
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן  
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

מכרז 112/15 - אספקת דלקים ותדלוק
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן  
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

מכרז 111/15 - שירותי תקשורת
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן  
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

מכרז 110/15 - החלפת קווי מים וביוב
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן  
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

מכרז 109/15 - שיקום בריכת אגירה למי שתיה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן  
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

מכרז 108/15 - החלפת קווי ביוב
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

מכרז 107/15 - מכירת שסתומים אל חוזרים
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

פורסם מכרז מספר 106/15 לאספקת ותחזוקת מערכת מידע ארגוני

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

הודעה בדבר דחיית מועדי הגשת מכרזים: 104/15

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן

פורסם מכרז מספר 105/15 החלפת קווי מים במתחם לוחמי הגטו ודב הוז בפתח-תקווה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
פורסם מכרז מספר 104/15 החלפת קווי מים וביוב בקרית מטלון בפתח-תקווה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
 פורסם מכרז מספר 103/15 מתן שירותי נקיון
 לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
 לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
פורסם מכרז מספר 102/15 מתן שירותי ממונה בטיחות לתאגיד מים אזורי
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 

הודעה בדבר דחיית מועדי הגשת מכרז מספר 101/15
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

פורסם מכרז מספר 101/15 אספקת דלקים ותידלוק כלי הרכב של התאגיד

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 
 
פורסם מכרז מספר 100/15 החלפת והתקנת מדי מים
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן

לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן