מיתב - תאגיד אזורי למים - החלטות ועדת פטור
פתיחת תפריט ניידים

החלטות ועדת פטור

 
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד מוטורולה סולושנס
לפרטים נוספים - לחץ כאן
 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד- אטלנטיום טכנולוגיות

לפרטים נוספים לחץ כאן 

הודעה מערכת מיפוי רכוב מובייל מאפר - בלעדיות
לפרטים נוספים לחץ כאן  
 
בקשה לפטור ממכרז והכרזה על אופק צילומי אויר (1987)  בע"מ כספק יחיד
לפרטים נוספים לחץ כאן  
 
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - אופק
לפרטים נוספים לחץ כאן  
 
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מדי תעש בע"מ 
לפרטים נוספים לחץ כאן 
 
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת סוילקו בע"מ
לפרטים נוספים לחץ כאן
 
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - דורות
לפרטים נוספים  לחץ כאן
 
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מוטורולה סולושנס 
לפרטים נוספים לחץ כאן
 
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - ABB טכנולוגיות בע"מ 
לפרטים נוספים לחץ כאן 
 
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מודוטק בע"מ
לפרטים נוספים לחץ כאן 
 
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - טכנו מד בע"מ
לפרטים נוספים לחץ כאן 
 
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת ברמד פתרונות לניהול ובקרת מים
לפרטים נוספים לחץ כאן 

הודעה על החלטת ועדת פטור
לפרטים נוספים לחץ כאן
לפרטים נוספים לחץ כאן
 
הודעה על החלטת ועדת פטור
לפרטים נוספים לחץ כאן 

הודעה על החלטת ועדת פטור
לפרטים נוספים לחץ כאן 
 
הודעה על החלטת ועדת פטור
לפרטים נוספים לחץ כאן

הודעה על החלטת ועדת פטור
לפרטים נוספים לחץ כאן 
 
הודעה על החלטת ועדת פטור
לפרטים נוספים לחץ כאן