מיתב - תאגיד אזורי למים - מכרזים משנת 2014
פתיחת תפריט ניידים

מכרזים משנת 2014

פניה לצורך עריכת רשימת/מאגר מציעים 
לפרטים בשפה הערבית לחץ כאן
 
פורסם מכרז מספר 112/14 החלפת קו ביוב ראשי בכפר ברא

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 

פורסם מכרז מספר 111/14 אספקת רישוי מיקרוסופט BUY OUT
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 

פורסם מכרז מספר 110/14 החלפת קווי ביוב ברחוב סלנט בפתח-תקווה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

פורסם מכרז מספר 109/14 הקמת בריכת מי שתיה 7,000 מ"ק באלעד
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

הודעה בדבר דחיית מועדי הגשת מכרזים: 106/14, 107/14, 108/14
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
פורסם מכרז מספר 108/14 החלפת קווי מים וביוב ברחוב שטמפפר בפתח-תקווה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
פורסם מכרז מספר 107/14 החלפת קווי מים וביוב במתחם היבנר בפתח-תקווה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
פורסם מכרז מספר 106/14 החלפת קווי מים וביוב ברחוב שנקר בפתח-תקווה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
פורסם מכרז מספר 105/14 החלפת קווי ביוב במתחם המגשימים-הסיבים בפתח-תקווה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 

פורסם מכרז מספר 104/14 החלפת קווי ביוב במתחם צה"ל ובמתחם ח"ן בפתח-תקווה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית  לחץ כאן 

 
פורסם מכרז מספר 103/14 החלפת קווי ביוב במתחם הדר גנים בפתח-תקווה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
פורסם מכרז מספר 102/14 החלפת קווי מים וביוב ברחובות פרנקפורטר וסנדר חדד בפתח-תקווה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

פורסם מכרז מספר 101/14 החלפת קווי מים וביוב ברחוב הנרייטה סולד בפתח-תקווה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
פורסם מכרז מספר 100/14 החלפת והתקנת מדי מים
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן