מיתב - תאגיד אזורי למים - מכרזים משנת 2013
פתיחת תפריט ניידים

מכרזים משנת 2013

 

פורסם מכרז מספר 123/13 החלפת קווי מים וביוב במתחם בזל-שמשון בפתח-תקווה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
פורסם מכרז מספר 122/13 מתן שירותי הסמכה לתקן PCI
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
 לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
פורסם מכרז מספר 121/13 שיקום קידוח 11 א' בפתח תקווה 
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 
 
פורסם מכרז מספר 120/13 עריכת ביטוחי מיתב
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

 פורסם מכרז מספר 119/13 החלפת קווי מים וביוב במתחם שפרינצק בפתח-תקווה

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
פורסם מכרז מספר 118/13 החלפת קווי מיםוביוב במתחם לוחמי הגטו – דב הוז בפתח-תקווה 
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

פורסם מכרז מספר 117/13 מתן שירותי ייעוץ וליווי שדרוג חדר שרתים

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן

פורסם מכרז מספר 116/13 החלפת קווי מים וביוב במתחם כצנלסון-בורוכוב בפתח-תקווה

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן

פורסם מכרז מספר 114/13 הקמת ותחזוקת אתרי אינטרנט לחברת מיתב

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

 פורסם מכרז מספר 115/13 החלפת קווי מים וביוב במתחם ריינס - הרצוג בפתח-תקווה

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
פורסם מכרז הגשת מועמדות למשרת מבקר/ת פנים תאגיד מיתב
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
 
פורסם מכרז מספר 113/13 החלפת קווי מים וביוב ברחוב מרטין בובר בפתח תקוה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן


פורסם מכרז מספר 112/13 מערכת מידע גיאוגרפי (GIS) לתאגיד מיתב

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערביתלחץ כאן
 
פורסם מכרז מספר 111/13 מתן שירותי תמיכה ויעוץ בתחומי מחשוב וטכנולוגיה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן


פורסם מכרז מספר 110/13 לביצוע פעולות גביה והפעלת מוקדי שרות לקוחות עבור חברת מיתב

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 

פורסם מכרז מספר 109/13 לאספקת, התקנת ותחזוקת מערכת לבקרת כניסה לוגית

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

פורסם מכרז 108/13 החלפת קווי מים וביוב במתחם פרץ נפתלי בפתח-תקווה

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 

פורסם מכרז 107/13 שרותי יעוץ ולווי לפרויקט הקמת מערכת ארכו במסמכים וניהול ידע

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

 פורסם מכרז מספר 106/13 שירותי יעוץ וליווי הקמת אתר אינטרנט חדש לחברת מיתב

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
פורסם מכרז מספר 105/13 לאספקת, התקנת ותחזוקת מערכת לבקרת כניסה לוגית.
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן

 פורסם מכרז מספר 104/13 ביצוע אחזקה שוטפת וחידוש צנרת ברשתות הביוב הציבוריות של מיתב

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
פורסם מכרז מספר 103/13 החלפת קווי ביוב בכפר ברא
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

 פורסם מכרז מספר 102/13 החלפת קווי ביוב ברחוב ירושלים בפתח-תקווה

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן

פורסם מכרז 101/13 התקנת מערכת הפחתת לחץ באלעד

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 

פורסם מכרז 100/13 החלפת קווי מים במתחם קפלן – צה"ל בפתח-תקווה

לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן