מיתב - תאגיד אזורי למים - מכרזים משנת 2012
פתיחת תפריט ניידים

מכרזים משנת 2012


פורסם מכרז 121/12 החלפת קווי מים וביוב במתחם מסריק בפתח-תקוה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן

פורסם מכרז 121/12 החלפת קווי מים וביוב במתחם מסריק בפתח-תקוה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן