מיתב - תאגיד אזורי למים - מידע ליזמים
פתיחת תפריט ניידים

מידע ליזמים

מידע ליזמים ובונים

במסגרת שיפור השירות והעמקת הקשר בין יזם /קבלן, המבקש לבנות בפתח תקווה אלעד וכפר ברא, ובין מיתב, מצורפת חוברת הנחיות לקבלנים.

מטרת החוברת הינה הבהרת דרישות מיתב מהקבלנים בכל הקשור לקבלת אישור להספקת מים ולסילוק הביוב בין לצורך עבודה ובין אישור להספקת מים לדיירים ואישור לתעודת גמר.

חברת מיתב ממליצה ליזמים ולבונים לקרוא את ההנחיות בעיון ולמלא אחריהן באופן ובסדר המתואר, על מנת לאפשר מסלול מהיר לבניה ולאישורים ולצמצם ככל הניתן את העכובים במהלך התכנון והבניה.

נציגי מרכז שירות הלקוחות של מיתב עומדים לרשותכם בכל שאלה או בירור נוסף.