מיתב - תאגיד אזורי למים - תעריפי המים
פתיחת תפריט ניידים

תעריפי המים

בהתאם להחלטת הרשות הממשלתית למים וביוב, בתאריך 01.01.2010 נכנסו לתוקף כללי המים החדשים שקובעים, בין היתר, את תעריף המים והביוב. על פי הכללים החדשים התעריף מורכב משירותי המים ומשירותי הביוב שמספקת החברה.
 
תעריפי מים וביוב - כללי המים החדשים נכון ל 1/7/2021
 

 

תעריף למ"ק (₪ לפני מע"מ)
מגורים
תעריף מים + ביוב בסיסית6.531
תעריף מים + ביוב גבוה11.724


צריכה אחרת
תעריף מים + ביוב גבוה11.724
תעריף מים + ביוב גבוה -צרכנים גדולים מעל 15 אלף מ"ק10.724
תעריף מים + ביוב גבוה -צרכנים גדולים מעל 250 אלף מ"ק10.474
  
גינון ציבורי
גינון ציבורי6.744
  
חריגה מההקצבה עבור גינון ציבורי 
עד 8%8.430
מעל 8%10.116
  
  
ביוב בלבד
תעריף ביוב4.102


מוסד עירוני
מוסד עירוני9.619


שירותי כבאות 
תעריף רשות הכבאות וההצלה -צריכה לא מדידה לפי גודל אוכלוסיה( חיוב אחת לשנה )8.644
  
חקלאות
תעריף כמות א' 19892.150


חריגה מההקצבה עבור חקלאות
עד 10%3.637
מעל 10%5.226


נזילה
עד 100 מ"ק מעבר לצריכה רגילה 6.531
מעל 100 מ"ק מעבר לצריכה רגילה לצרכן ביתי 1.000
מעל 100 מ"ק מעבר לצריכה רגילה לצרכן שאינו ביתי 6.531
 
צריכת מינימום: צרכן יחויב בצריכת מינימום של 3 מ"ק מים לתקופת חשבון, גם אם בפועל צרך פחות מהכמות האמורה באותה תקופה. עבור צריכת מינימום החיוב יחויב הצרכן בתעריף הנמוך (צריכה בסיסית).