מיתב - תאגיד אזורי למים - חברי דירקטוריון
פתיחת תפריט ניידים

חברי דירקטוריון

 
רמי גרינברג ראש עירית פתח תקווה ויו״ר מיתב
הרב ישראל פורוש ראש עירית אלעד
 
מר אברהם נויברגר
 
מר יהודה שלמון
 
עו״ד רובי בכור
 
הגב׳ שולי ירקוני