פתיחת תפריט ניידים

חברי דירקטוריון

 
רמי גרינברג, ראש עירית פתח תקווה ויו"ר מיתב
 
הרב ישראל פורוש, ראש עירית אלעד 
 
מר אברהם נויברגר
 
גב' אלה איגלר
 
גב' מירה הולצר
 
גב' הדסה רוזנברג
 
מר יהודה שלמון