מיתב - תאגיד אזורי למים - טפסי שירות לקוחות
פתיחת תפריט ניידים

טפסי שירות לקוחות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
מקוון
1.
בקשה להתקנת מד מים בנכס
2.
הצהרה על מספר נפשות המתגוררות ביחידת דיור
3.
בקשה לבדיקת איכות המים בנכס פרטי
4.
בקשה להתקנת מד מים בעל תצוגה רדומה בשבת מד "כרמל גלאט"
5.
בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים
6.
טופס הכרה בנזילה - מד ראשי
7.
טופס הכרה בנזילה - מד פרטי
8.
ניתוק אספקת המים בנכס
9.
בקשה להצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי
10.
בקשה להצטרפות להוראת קבע
11.
הצהרה על החלפת מחזיקים בגין מכירה
12.
הצהרה על החלפת מחזיקים בגין ירושה
13.
הצהרה על החלפת מחזיקים בגין השכרה
14.
בקשה לבירור של חיוב בעד צריכת המים