פתיחת תפריט ניידים

תעריפי המים

בהתאם להחלטת הרשות הממשלתית למים וביוב, בתאריך 01.01.2010 נכנסו לתוקף כללי המים החדשים שקובעים, בין היתר, את תעריף המים והביוב. על פי הכללים החדשים התעריף מורכב משירותי המים ומשירותי הביוב שמספקת החברה.
 
תעריפי מים וביוב - כללי המים החדשים נכון ל 1/1/2019
 

 

ש"ח (לפני מע"מ)
מגוריםצרכן ותיק
תעריף מים + ביוב בסיסית5.881
תעריף מים + ביוב גבוה11.073


צריכה אחרת
תעריף מים + ביוב גבוה11.073
תעריף מים + ביוב גבוה -צרכנים גדולים מעל 15 אלף מ"ק10.173
תעריף מים + ביוב גבוה -צרכנים גדולים מעל 250 אלף מ"ק9.923
  
גינון ציבורי
גינון ציבורי6.168
  
חריגה מההקצבה עבור גינון ציבורי 
עד 8%7.710
מעל 8%9.252
  
  
ביוב בלבד
תעריף ביוב4.019


מוסד עירוני
מוסד עירוני8.968


שירותי כבאות 
תעריף רשות הכבאות וההצלה8.047
  
חקלאות
תעריף כמות א' 19892.293


חריגה מההקצבה עבור חקלאות
עד 10%3.586
מעל 10%5.994


נזילה
עד 100 מ"ק מעבר לצריכה רגילה 5.581
מעל 100 מ"ק מעבר לצריכה רגילה לצרכן ביתי 1.000
מעל 100 מ"ק מעבר לצריכה רגילה לצרכן שאינו ביתי 5.881
 
צריכת מינימום: צרכן יחויב בצריכת מינימום של 3 מ"ק מים לתקופת חשבון, גם אם בפועל צרך פחות מהכמות האמורה באותה תקופה. עבור צריכת מינימום החיוב יחויב הצרכן בתעריף הנמוך (צריכה בסיסית).