מכרזים - שנת 2017


פניה לצורך הקמת / עדכון מאגר מתכננים בתחום מתקני מים ומערכות 06/2017
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
 לפרטים נוספים בשפה הערבית 
לחץ כאן 

מכרז 102/17 עבודות דפוס
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
מכרז 101/17 ביצוע שדרוג מערכת חשמל ופיקוד, כולל התקנת ממירי תדר בתחנת שאיבה י"ד הבנים בפתח-תקווה
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 
 
מכרז 100/17 ניהול פרויקטים ופיקוח על עבודות בתחום תשתיות מים וביוב של מיתב
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן