פתיחת תפריט ניידים

חברי דירקטוריון

 
רמי גרינברג, ראש העיר ויו"ר מיתב 
 
מר אברהם נויברגר
 
גב אלה איגלר
 

גב' הדסה רוזנברג

מר יהודה שלמון

הרב ישראל פורוש